Úvodná stránka Pokyny k ubytovaniu - Psia škôlka

Čo je nutné priniesť na ubytovanie

 • Očkovací preukaz alebo petpas s platnými vakcináciami proti besnote, bežným infekčným chorobám (psinka, parvoviróza, hepatitída, leptospiróza, parainfluenza vírus) a tzv. „kotercovému kašľu“ (vakcinácia nie mladšia ako 10 dní!!!)
 • Vlastnú stravu (dostatočne včas je možné si dopredu dohodnúť objednanie stravy hotelom)
 • Obojok (odporúčame odstrániť dočasne lyssetky, známky a štítky)
 • Doklad totožnosti majiteľa

Čo odporúčame priniesť

 • Vlastnú deku, staršie tričko majiteľa a pod. (nie celé pelechy!)
 • Obľúbené hračky a pamlsky

Nezabudnite

 • Pred ubytovaním je nutné sa dopredu objednať  emailom, sms-správou alebo pomocou kontaktného formulára
 • Nahlásený pobyt sa platí pri preberaní zvieraťa do hotela
 • Dopravu je treba nahlásiť taktiež dopredu
 • Za pobyt predĺžený alebo skrátený bez predchádzajúceho dohovoru sa platí jednorazový poplatok 20,00€ navyše
 • Príjem a odovzdávanie hostí mimo oficiálneho času sa platí poplatok 15,00€ (len po telefonickej dohode)
 • Majiteľ je povinný nahlásiť dopredu závažné skutočnosti a možné problémy svojho miláčika (poruchy správania, zdravotné problémy, alergie,…)
 • Psia škôlka sa prevádzkuje prevažne mimo sezóny a víkendov, v prípade potreby ubytovania v škôlke počas sezóny, je nutné sa dohodnúť individuálne.

Príjem a odovzdávanie „hostí“

 • Pondelok-Sobota: 7:00-9:30, 16:00-19:00
 • Nedeľa: 16:00-19:00
 • !!! Presný čas je nutné dohodnúť sms-správou, emailom alebo telefonicky kvôli časovej efektivite !!!
 • “Hostí” neprijímame a neodovzdávame: 24.12. (Štedrý deň), 31.12. (Silvester), 1.1. (Nový Rok), Veľkonočný pondelok

 

! OBHLIADKU PRIESTOROV REALIZUJEME PRI PRVEJ NÁVŠTEVE !