Úvodná stránka Pokyny k ubytovaniu

Čo je nutné priniesť na ubytovanie

 • Očkovací preukaz alebo petpas s platnými vakcináciami proti besnote a bežným infekčným chorobám (psinka, parvoviróza, hepatitída, leptospiróza, parainfluenza vírus)
 • Vlastnú stravu (dostatočne včas je možné si dopredu dohodnúť objednanie stravy hotelom)
 • Obojok (odporúčame odstrániť dočasne lyssetky, známky a štítky)
 • Doklad totožnosti majiteľa

Čo odporúčame priniesť

 • Vlastný peliešok alebo deku
 • Obľúbené hračky a pamlsky

Nezabudnite

 • Pred ubytovaním je nutné sa dopredu objednať telefonicky alebo mailom
 • Dopravu je treba nahlásiť taktiež dopredu
 • Nahlásený pobyt sa platí pri preberaní zvieraťa do hotela
 • Za pobyt predĺžený alebo skrátený bez predchádzajúceho dohovoru sa platí jednorazový poplatok 15,00€ navyše
 • Príjem a odovzdávanie hostí mimo oficiálneho času sa platí poplatok 10€ (len po telefonickej dohode)
 • Majiteľ je povinný nahlásiť dopredu závažné skutočnosti a možné problémy svojho miláčika (poruchy správania, zdravotné problémy, alergie,…)

Príjem a odovzdávanie „hostí“

 • Pondelok-Sobota: 7:00-9:30, 16:00-19:00
 • Nedeľa: 16:00-19:00
 • !!! Presný čas je nutné dohodnúť telefonicky kvôli časovej efektivite !!!
 • “Hostí” neprijímame a neodovzdávame: 24.12(Štedrý deň), 31.12(Silvester),1.1(Nový Rok), Veľkonočný pondelok

Návšteva prevádzky

 • Obhliadka priestorov pre záujemcov: Utorok 18:30-19:00
 • !!! Na obhliadku v tomto čase je nutné sa ohlásiť telefonicky aspoň deň vopred!!!